سیستم حسابداری

این سیستم حسابداری و مالی دارای بخش های گزارش گیری و حقوق و غیره می باشد

Accounting

سیستم حسابداری

مشخصات کلی سیستم مکانیزه حسابداری مالی

وظيفه اصلي اين سيستم دريافت و ثبت اطلاعات سر فصل حسابها و دريافت و پردازش اسناد   حسابداري صادره و درج در سر فصلهاي مربوطه و گزارشگيري نسبت به آنها ميباشد.

در اين سيستم اطلاعات مربوط به سر فصلهاي مختلف از جمله سرفصلهاي كل ، سرفصلهاي معين و در حد نياز حسابهاي تفصيلي1، حسابهای تفصیلی2 ، حسابهای تفصیلی 3 ، حسابهای تفصیلی 4 و کد سایر مرتبط با يكديگر نگهداري مي شوند.

امکانات کلی این سیستم به شرح زیر است :

امکان تعریف میز کار جهت تمامی کاربران به صورت مجزا و با توجه به نیاز هر کاربر

امكان ورود اطلاعات گروه هاي اصلي حسابها و نوع سر فصل حسابها ( شامل حسابهاي ترازنامه اي ، سود و زياني ، دارائي ، بدهي ، انتظامي ، هزينه اي ، درآمدي ، درآمد/ هزينه اي)

امكان معرفي اطلاعات ثابت و اطلاعات اوليه سر فصل حسابها در کلیه سطوح.

امكان تعریف انواع گروههای تفصیلی و تعریف ارتباط سطوح مختلف تفصیلی با این گروهها و تعريف ارتباط حسابهاي معين با گروههای مربوط

امكان تهيه اسناد خلاصه شده دوره اي ( ماهانه ) به منظور ثبت در دفاتر قانوني ( بر مبناي اسناد ريز وارد شده به سيستم ).

امكان دريافت اطلاعات اسناد حسابداري از ساير سيستمها ( از قبيل سيستمهاي مكانيزه حقوق و دستمزد ،خزانه داری  ، دارائي ثابت ، انبار ، قیمت تمام شده )

امکان تایید و تصویب اسناد در سیستم و توسط کاربر مجاز .

امکان ذخیره ضمائم سند به صورت تصویر همراه با سند حسابداری

امكان چاپ (PRINT OUT ) سند بر روي فرم هاي از پيش چاپ شده و يا چاپ سند خط كشي شده توسط سيستم

امكان تغيير شماره چند سند بطور همزمان و تغيير ات اتوماتيك شماره اسناد بعدي توسط سيستم .

امكان دريافت اطلاعات مربوط به بستن حسابها ، پردازش بستن حسابها و صدور سندهاي مربوطه.

امكان تطبيق حسابها و مانده گيري از گردش عمليات يك حساب

امكان صدور اسناد اختتاميه و افتتاحيه.

امكان گزارش دهي تر ازهاي آزمايشي با ستونهای انتخابی توسط کاربر در تمامی در هر مقطع از سال مالي.

امكان تهيه گزارشات كارتهاي حساب در تمامی سطوح و در دوره زمانی نامحدود.

امكان ثبت نهائي اسناد ( تا سند يا تا تاريخ مورد نظر كار بر ) و تهيه تر ازهاي آزمايشي مربوطه. 

امكان تهيه گزارشات " ترازنامه" و "سود و زيان" ماهانه .

امکان ثبت سند به صورت همزمان توسط کاربران به صورت نامحدود.

امکان تعریف گزارش در سطوح مختلف توسط کاربران

امکان تعریف سطح دسترسی برای کاربران توسط سرپرست سیستم

امکان سطح دسترسی بر اساس سرفصل های حسابداری برای کاربران

امکان ارسال به Excel تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربران

نمایش درختی سرفصلهای حسابداری

امکان مشاهده اطلاعات مورد نیاز کاربران از یک سطح حسابداری در سطوح پایین تر یا بالاتر به دلخواه کاربران.

چاپ روکش سند حسابداری در فرمت دلخواه کاربران

 


تاریخ: 1400/01/21 01:37:10 ب.ظ

دسته بندی: سیستم های مالی

عنوان: حسابداری

بازدید: 1392