سیستم های سفارشی

Specific Soft ware

سیستم های سفارشی

سازمان ها و واحد های تجاری و صنعتی جهت ایجاد نظم در روند جریان کاری و رعایت استانداردهای داخلی نیازمند به سیستم های یکپارچه ای می باشند که به صورت آماده و پکیج وجود ندارد. این سیستم ها هم کنترل صحیح این رویه های را بعهده می گیرند و هم از نتیجه اطلاعات سایر سیستم های اصلی (مالی،اداری،صنعتی و ....) بهره گیری نموده ودر نهایت اطلاعاتی قابل اتکا در اختیار مدیران قرار می دهند.

شرکت مبنا نو اندیشان پویا تجارب فراوانی در حوزه های مختلف صنعتی ، خدماتی ، شرکت های پروژه محور و بازرگانی کسب نموده است. این شرکت به کمک کارشناسان سازمان درخواست کننده پس از انجام فاز شناخت و بررسی طرح پیشنهادی خود را در غالب یک سیستم نمونه ارائه داده و پس از تائید نهایی توسط سازمان درخواست کننده فاز پیاده سازی و اجرا را آغاز و در نهایت فاز بهره برداری را انجام می دهد.


تاریخ: 1400/01/21 01:16:04 ب.ظ

دسته بندی: سیستم های سفارشی

عنوان: سیستم های سفارشی

بازدید: 997