سیستم حقوق و دستمزد

Payroll

سیستم حقوق و دستمزد

مشخصات کلی سیستم مکانیزه حقوق و دستمزد
 

 عمليات سيستم حقوق و دستمزد بر مبناي اطلاعات جمع آوري شده در مورد اوقات كاركرد و داده هاي ثابت ( مشخصات پرسنلي و حقوق و مزاياي كاركنان ) انجام ميشود.

 سيستم مكانيزه حقوق و دستمزد علاوه بر فراهم سازي اطلاعات مالي مورد نياز حسابداري ، برخي اطلاعات پرسنلي افراد را نگهداري و ارائه مينمايد.

 وظيفه اين سيستم نگهداري اطلاعات اصلي پرسنل ثابت شركت ، دريافت اطلاعات كاركرد و تغييرات در طي دوره ، انجام محاسبات براساس پارامترهاي مختلف و گزارشگري نسبت به آنها ميباشد.

 

سيستم مذكور قابليت انجام محاسبات معوق و تعديلات حقوق و مزايا (BACKPAY) نسبت به انواع عوامل حقوق و مزايا را دارا ميباشد.

 با توجه به موارد فوق ، امكانات اصلي سيستم مكانيزه مذكور به قرار زير مي باشد:

-       امكان ورود اطلاعات ثابت و اوليه كاركنان به تفكيك مراكز هزينه ، قسمتهاي   

 مختلف مراكز هزينه ، همچنين محل خدمت كاركنان و بر حسب نوع استخدام  

 (رسمي و قراردادي)

 

- امكان معرفي عوامل مختلف حقوق و مزايا و كسور بصورت گروهي ( كليه افراد) و يا منفرد براي مستخدم

 

- امكان تعريف عوامل مختلف حقوق و مزايا بر حسب مشموليت بيمه و ماليات ، مشموليت  

- ماليات ، مشموليت بيمه ، و معاف از بيمه و ماليات .

-  امكان معرفي انواع ماليات شامل جدول مالياتي و مالياتهاي تكليفي ( 10% يا 5% ).

- امکان انجام محاسبات فردی و گروهی .

- امکان صدور اسناد حسابداری لازم .

- امكان ورود و نگهداري اطلاعات مرخصي استحقاقي كاركنان

- امكان پردازش و گزارشدهي بازخريد مرخصي كاركنان

- امكان پردازش و گزارشدهي بازخريد خدمت كاركنان

- امكان پردازش و گزارشدهي عيدي و پاداش كاركنان.

- امكان معرفي ، پردازش و گزارشدهي انواع وام هاي كاركنان

- امكان پردازش و گزارشدهي بن خوار و بار

- امكان انجام پرداختهاي معوق ( BACKPAY)

- امكان استخراج گزارشات متعدد جامع و ضروري در زمينه اطلاعات حقوق و دستمزد و مزايا ، وامها ، تعديلات از جمله ليست هاي حقوق و دستمزد،ماليات ، بيمه ، فيش هاي حقوق

- امكان ايجاد و تهيه برخي گزارشات مورد لزوم شركت ( گزارشات عوامل انتخابي ) توسط كاربران.

- امكان دريافت اطلاعات كاركرد از سيستم كارت ساعت كامپيوتري طبق فرمت فايل مورد  نظر شركت بصورت TEXT FILE

ـ امكان ارسال اطلاعات مورد نياز سازمان تامين اجتماعي به فرمت استاندارد.

ـ امكان ارسال اطلاعات پرداختها به صورت TEXT براي بانك.

     ـ امكان محاسبات عیدی و پاداش به صورت مجزا جهت هر پروژه (محل خدمت).

     ـ امکان تولید سند ذخیره بازخرید خدمت و سند ذخیره عیدی و پاداش به صورت مجزا در صورت نیاز کاربران

     ـ امکان صدور سند تسویه برای پرسنلی .

     ـ امكان تعریف بیمه های مختلف توسط کاربر و تهیه دیسکت جداگانه

     ـ امكان تهیه دیسکت بیمه آینده ساز

     ـ امکان تعریف محل های پرداخت حقوق پرسنل و ایجاد پنج شماره حساب برای هر پرسنل جهت واریز حقوق به حساب توسط سیستم.

     ـ امكان ارسال اطلاعات مورد نیاز کاربران و با فرمت تعریف شده توسط کاربر

 ـ امكان دریافت اطلاعات مورد نیاز کاربران و با فرمت تعریف شده توسط کاربر

 ـ امکان تعریف گزارش توسط کاربر

 ـ امکان تعریف فرمول و روش محاسبه برای عوامل مورد نیاز کاربران

     ـ امکان تعریف سقف پرداختی به ازای تمامی عوامل حقوق

      ـ امکان تهیه فیش در 5 فرمت مختلف توسط سیستم و ارایه فیش به دلخواه کاربران

      ـ امکان Email فیش حقوق به صورت اتوماتیک برای کاربران

     - امکان تعریف میز کار جهت تمامی کاربران به صورت مجزا و با توجه به نیاز هر کاربر


تاریخ: 1400/01/21 09:25:54 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های مالی

عنوان: حقوق و دستمزد

بازدید: 983