خرید و کنترل قراردادهای ساخت

Purchase

خرید و کنترل قراردادهای ساخت

مشخصات کلی سیستم مکانیزه خرید و کنترل قراردادهای ساخت

 

اين سيستم وظيفه نگهداري و پردازش اطلاعات مربوط به كليه امور خريد از مرحلة درخواست تا انجام عمليات خريد و كنترل تحويل كالا به انبار را بعهده دارد.

در بخش خريد داخلي ، كليه مراحل از درخواست ، ارجاع به تداركات ، استعلام ، پرداخت علي الحساب ، انجام خريد قطعي و ارائه فاكتور و كنترل تحويل كالا به انبار صورت مي گيرد.

در بخش خريد خارجي ، كليه مراحل از درخواست ، گرفتن پروفورما ، مراحل ثبت اعتبار و پيگيريهاي مربوطه ، پرداختهاي ارزي و ريالي ، مراحل حمل ، ترخيص و كنترل تحويل كالا به انبار صورت مي گيرد.

با توجه به اين نكته كه خريد برخي از اقلام از طريق انعقاد قراردادهاي ساخت قطعه با سازندگان داخلي صورت مي گيرد ، اين سيستم قابليت نگهداري و كنترل وضعيت قراردادهاي ساخت را نيز خواهد داشت. در اين بخش از مرحلة ثبت قرارداد ، كنترل مواد ارسالي ، قطعات برگشتي ، پرداختها و تسويه حساب در سيستم منظور گرديده است.

با توجه به توضيحات فوق امكانات سيستم به شرح زير است :

- دريافت و ثبت اطلاعات فروشندگان و سوابق مربوطه

- دريافت و ثبت اطلاعات درخواستها و سفارشات خريد

 - دريافت و ثبت اطلاعات استعلامها

- دريافت و ثبت اطلاعات پروفورما

- دريافت و ثبت اطلاعات اعتبار اسنادي

- دريافت وثبت اطلاعات قراردادهاي ساخت

- دريافت و ثبت اطلاعات فاكتورها

- دريافت و ثبت اطلاعات وضعيت سفارش خريد ( مراحل حمل ، ترخيص و ..)

- دريافت و ثبت اطلاعات پرداختها و دريافتها

- امكان تهيه گزارشات وضعيت سفارشات خريد

- امكان تهيه گزارشات وضعيت قراردادهاي ساخت

- قابليت صدور اسناد حسابداري مربوطه و ارسال به سيستم حسابداري مالي

- قابليت تهيه انواع گزارشات اطلاعاتي و مالي موردنياز كاربران اجرائي و مديريت مربوطه


تاریخ: 1400/01/21 09:27:53 ق.ظ

دسته بندی: سیستم های مالی

عنوان: خرید و کنترل قراردادهای ساخت

بازدید: 1195